Kongelig Dansk Yachtklubs Udmærkelsestegn er indstiftet 12/1 1973.

Nuværende indehavere af Udmærkelsestegnet:

President J.C. Menu, SRR 1973
Underdirektør C.J. Irgens-Hansen 1975
Civilingeniør Ole Borch 1978
Civilingeniør Jørgen Ring 1978
Grosserer Klavs Olsen 1981
Fru Gudrun Peetz 1984
Fru Susanne Sahmel Valeur-Jensen 1986
Statsaut. revisor David Holm 1986
Direktør Klaus L. Münter 1987
Arkitekt Lars Mindedal 1988
Mr. Dennis Conner, USA 1989
Fru Else Harmsen 1991
Konsul Joachim Krumhoff, KYC 1991
Direktør Søren Hvalsø 1991
Direktør Jens Erik Høst 1991
Skibsingeniør Bjørn Jensen 1992
Fru Irene Niebling 1992
Konsulent Preben Avnstorp 1994
Direktør Nils Buhl, 1997
Poul Jespersen, 1997
H.C. Hansen, 1997
Ove Boenæs, 1998
Svend Hillerup Hansen, 2002
Jørgen Bonde, 2003
Christian Thune Jacobsen, 2003
Arne Sylvester, 2004
Niels Peter Munk, 2004
Kisser Schnakenburg, 2004
Mads Kirchheiner, 2004
Jørgen Troelsfeldt, 2005
Svend Albrechtsen, 2005
Christian Peetz, 2005
Henrik Andersen, 2005
Knud Wibroe, 2006
Svend Erik Bruhn, 2006
Steen Genders, 2006
Vibeke Jonsen, 2006
Kirsten Hedegaard, 2008
Bent Ankerstjerne, 2009
Jørgen Thorsell, 2009
Hugo Nielsen, 2009
David Tunick, 2011
Jens Vestergaard, 2012
Peter Kampmann, 2012
Jan Hyttel, 2012
Per Sindholt, 2012
Jan Helge Madsen, 2013
Ib Kunøe, 2014
Jens Bjergmose, 2014
Laila Andreasen, 2014
Jill Hagen, 2014
Paw Hagen, 2014
Patrick Howaldt, 2015
Allan Vøgg, 2015
Benthe Pedersen Lund, 2015
Mads Ehrhardt, 2016
Peter Allan Andersen, 2016
Claes Rechnitzer, 2016
Peter Søgaard, 2016
Jane Walsøe, 2016
Nicolai Lassen, 2017
Peter Lübeck Stephensen, 2018
Finn Wiberg-Jørgensen, 2019
Bjarne Petersen, 2019
Claus Ladefoged, 2020
Søren Helmer Jensen, 2021
Peter Midtgaard, 2021
Peter Falck, 2021
Morten Bøcher, 2021
Maria Dahl, 2021
Peter Hansen, 2022
Knut Iversen, 2022
Steen Mohr, 2022
Ernest Godshalk, 2022
Nick Orem, 2022
David C. Brown, 2022
Jonas Høgh-Christensen, 2023
Jens Harder, 2023
Henrik Reese, 2023
Peter Frederiksen, 2023
Ditlev Wedell-Wedellsborg, 2023
Christian Gunni Pedersen, 2023
Ann-Marie Mohr, 2023

Vedtægter for Kongelig Dansk Yachtklubs Udmærkelsestegn

1. Kongelig Dansk Yachtklubs Udmærkelsestegn, som er indstiftet 12/1 1973, viser KDY’s stander i emalje på baggrund af en gylden egeløvskrans.

2. Udmærkelsestegnet kan tildeles klubbens medlemmer eller andre, som har ydet en anerkendelsesværdig indsats for KDY eller inden for sejlsporten på anden måde har gjort sig fortjent til særlig honnør fra klubben.

3. Klubbens seniormedlemmer har indstillingsret. Motiverede forslag sendes til bestyrelsen, som ved almindeligt flertal kan godkende forslag og tildele Udmærkelsestegnet. Bestyrelsen behøver ikke at begrunde eventuelle afslag.

Sprog / Language