Nyheder om planerne for

Skovshoved Syd

KDY, Kongelig Dansk Yachtklub på Sjælland

Tre nye projekter på Skovshoved Havn

26 april 2022
af Michael Fenger, Borgmester Gentofte Kommune
I går havde Kommunalbestyrelsen en rigtig god drøftelse af tre projekter på Skovshoved Havn.
På mødet vedtog Kommunalbestyrelsen
1) at stille et areal til rådighed for Skovshoved Sejlklub og yde et anlægstilskud til et nyt sejlerskur til ungdomssejlere i klubben
2) at stille en grund til rådighed for et sejlsportshus til KDY og også her give et anlægstilskud
3) at godkende en ny lejeaftale med Halgodt, så Halgodt kan komme i gang et nye byggeri på havnen.
Jeg er rigtig glad for, at disse tre projekter nu kan komme videre, og at vi er kommet i mål med planerne for arealerne i den sydlige del af Skovshoved Havn. Det bliver en gevinst for både sejlsporten og for os andre, der nyder Skovshoved Havn som et rekreativt område, hvor man kan mødes og hygge sig.
Nogle har argumenteret for, at vi burde have en ny lokalplan for havnen og starte helt forfra med en borgerinddragende proces for havnens udvikling. Det ville imidlertid sætte de tre projekter på hold i en længere periode, og det mener vi i det Konservativt Folkeparti ikke er rimeligt. Vi havde en meget grundig og involverende proces i forbindelse med den nuværende lokalplans vedtagelse i 2013, og de tre projekter lever alle op til helhedsplanen for havnen, der er udarbejdet med stor involvering af havnens brugere.
Projekterne vil på hver deres måde skabe liv og aktivitet på Skovshoved Havn, og jeg ser personligt frem til mange gode sæsoner på havnen for alle havnens brugere – og også til den fortsatte dialog i Kommunalbestyrelsen om Skovshoved Havns videre udvikling.

 

 

KDY, Kongelig Dansk Yachtklub på Sjælland

Sejlsportscenter på Skovshoved havn

11 april 2022

Visionen for det planlagte Sejlsportcenter på Skovshoved havn er at skabe et helt unikt og attraktivt uddannelses- og træningsmiljø for ungdoms-, talent- og elitesejlere og give sejlerne de bedste muligheder for at udvikle og fastholde et livslangt forhold til sejlsporten og vandet.

Sejlsportscenteret vil både kunne tiltrække eksisterende og nye medlemmer på tværs af alder og sejladsmæssige interesser og favne andre vandbaserede idrætsformer. Samtidig vil det nye hus kunne danne rammen om store internationale kapsejladsstævner og kunne tiltrække sejlere fra hele landet.

Sejlsportscenteret vil også kunne skabe værdi for borgerne i Gentofte og omegnens kommuner og bidrage til at miljøet omkring havnens sydlige del bliver mere levende. Huset vil kunne sikre gode forhold til støtte for sociale engagementer og tilbyde faciliteter til andre vandrelaterede aktiviteter, eksempelvis til vinterbadere og sejlads for udsatte grupper, veteraner, sygdomsramte m.v.

Bygningen vil blive opført som bæredygtigt træhus i overensstemmelse med lokalplanen for området, hvor der sigtes mod CO2-neutralitet og et samspil med havnens eksisterende arkitektoniske udtryk. Kongelig Dansk Yacht Klub har modtaget et større beløb i støtte til bygningen fra en række fonde og privatpersoner og ansøgt Gentofte kommune om at få en grund stillet til rådighed.

Tegningerne af det nye hus vil blive færdiggjort i efteråret 2022 og forventes at stå færdigt opført til brug i 2024.  

Det er ambitionen at bygningen vil rumme en hal og værksted til klubbens både, tørring af sejl, udviklingsarbejder på skrog og master, samt kunne anvendes til større møder. Der vil også være to omklædningsrum og en sauna på 50 m2, der også vil kunne være til rådighed for vinterbadere. Endvidere vil bygningen kunne rumme opholdsrum og undervisningslokaler for sejlerne og også kunne anvendes af andre sportsforeninger på havnen.

Vi er i Kongelig Dansk Yacht Klub Danmarks største sejlklub med mere 2000 medlemmer. Vi favner alle med interesse i sejlsport, tilbyder uddannelse og arrangerer danske og internationale stævner. Vi udvikler sejlsporten til glæde for vores medlemmer og sejlsporten.

Sejlsportscenteret på Skovshoved havn vil i væsentlig grad kunne forbedre de forhold, vil tilbyder sejlerne uanset alder og baggrund, og samtidig kunne bidrage til et levende og aktivt miljø i havnen til gavn for borgerne.

 

 

 

 

Sprog / Language