Tilbage

Yachtskipper 1

Medlemspris: kr. 4.995,00

kr. 5.495,00

Yachtskipper 1 er det sidste skridt i fritidssejlernes kompetencegivende uddannelser. Hvor Yachtskipper 3 er målrettet til at gøre dig klar til at sejle sikkert i Nordeuropa, så forbereder Yachtskipper 1 dig til at sejle sikkert i hele Verden. Uddannelsen fokuserer specielt på de kompetencer, der er nødvendige for at kunne krydse oceaner. Er du klar når storcirkelkortet bliver trukket frem? Undervisningen følger Danish Yacht Union (DYU.dk)  uddannelsesplan for Yachtskipper af 1. grad.

Pris kr. 5.495,- KDY Medlemspris dog kr. 4.995,- ekskl. materialer. Prøvegebyr kr. 900,- (der dækker eksterne udgifter forbundet med afregning af censor, administration ved bookning af censor hos relevant myndighed og myndigheds udstedelse af Yachtskipper 1-beviset.

Introaften

Vi holder introaften torsdag den 12. oktober kl. 19:00 til ca. 20:30, hvor vi fortæller om pensum, litteraturliste, undervisningen, prøvekrav og sejladsplanlægningsopgaven, spørgetid mv. Tilmelding til cjo@kdy.dk 

Forplejning
Der vil blive serveret god kaffe, the og snacks. Du skal selv medbringe mad.

Yachtskipper 1 – Kursusforløb
Kurset strækker sig over tre weekender fra fredag til søndag med en friweekend imellem.

Yachtskipper 1 – Kursusforløb

Kurset strækker sig over tre weekender med en fri weekend imellem.

Undervisningsdatoerne i efteråret 2023 er: 

Lørdag og søndag 4. og 5. november

Lørdag og søndag 18. og 19. november

Lørdag og søndag 2. og 3. december

Prøver

Lørdag eller søndag 9. og 10. december 

Kursister der ikke bliver klar til 9.-10. december tilbydes opfølgning i januar 2024

Undervisningen planlægges at vare fra 09:00 til 13:00, med mulighed for efterfølgende spørgetid.

Sted
Kongelig Dansk Yachtklub – KDY
Rungsted Havn 46
2960 Rungsted Kyst

Kvalifikation for at kunne gå til Yachtskipper 1 prøve.

Du skal have bestået Yachtskipper 3 prøven og have gennemført et anerkendt udvidet kursus i førstehjælp, som vi også tilbyder. Dette skal være gennemført inden tilmelding til prøven.

Undervisningen følger DYU’s uddannelsesplan for Yachtskipper af 1. grad. 

Kurset har fokus på oceansejlads og vil derfor gennemgå følgende emner:

 • Sejladsplanlægning
 • Astronomisk og terrestrisk navigation
 • Stabilitetsforhold
 • Meteorologi, oceanografi og ruteplanlægning
 • Sømandskab
 • Tekniske hjælpemidler

Sådan foregår Yachtskipper 1 eksamen

Eksamen afholdes i henhold til DYU’s uddannelsesplan. Du skal i løbet af kurset udarbejde en projektopgave i planlægning/udførelse af en oceansejlads, hvor du demonstrerer din viden om Yachtskipper 1-stoffet.

Du tilegner dig stoffet ved at forberede dig til kursusdagene i henhold til kursusplanen, arbejde med stoffet på kursusdagene og fortsat bearbejde din forståelse efter kursusdagene.

På kursusdagene gennemgår KDY Akademis underviser stoffet. Arbejdet med stoffet består i at diskutere emnerne. Derudover løser vi konkrete opgaver i pensum. Særligt i forbindelse med oceanografi, sømandskab og sejladsplanlægning.

KDY Akademi tilbyder små hold med plads til grundig gennemgang og spørgsmål
På kursusdagene præsenterer underviseren Yachtskipper1 stoffet for dig. Da vi udelukkende har små hold (maks. ca.10), vil der altid være mulighed for at du kan stille spørgsmål. Vi vil også gennemgå konkrete opgaver, der minder om dem, du får stillet til eksamen.

Undervisningsmateriale

Hovedparten af pensum dækkes af Yachtskipper 3 bogen kr. 495,-

Hele pensum dækkes på kursusdagene gennem præsentationer. Det fulde pensum er derfor ikke strengt taget nødvendigt at skaffe sig.

Den komplette litteraturliste er dog følgende:

Den komplette litteratur- og materiale liste er:

Vejret På Vandet af Mette Hundahl: kr. 350,00

Internationale Søvejsregler: kr. 250,00

Førstehjælp for sejlere af Ulrik Kirk: kr. 230,00

Kort 1/Int.1:  kr. 150,00

Kurslineal 440 mm: kr. 140,00

Søkort: Sydlige Kattegat 102U: kr.   85,00

Stikpasser: kr.   80,00

Afmærkninger: IALA: kr.   70,00

Om KDY Akademi

KDY Akademi er en del af Kongelig Dansk Yachtklub – KDY drives af professionelle undervisere og passionerede sejlere. Vi udbyder alle lovpligtige sejlerkurser og har derudover en lang række specialudviklet kurser for dig, der ønsker at blive en bedre sejler, lære at sejle kapsejlads, lære at sejle som par eller godt kunne bruge lidt hjælp til at lære din nye båd at kende. Læs mere om alle mulighederne her. 

Bliv KDY-medlem

Bliv medlem af vores fantastiske sejlklub, og få alle fordelene. Som medlem i KDY får du bl.a.: 

 • Alle kurser til fordelagtig KDY medlemspris
 • Mulighed for at sejle i klubbens forskellige både
 • Adgang til KDYs klublokaler i Rungsted, Skovshoved og Tuborg Havn
 • Masser af undervisningstilbud på KDY Akademi og KDYs sejlerskoler i Rungsted og Skovshoved
 • Invitation til KDYs mange aktiviteter gennem hele året

Relaterede produkter