Tilbage

Duelighedsbevis

Medlemspris: kr. 6.000,00

kr. 6.850,00

Tag et Duelighedsbevis og bliv klædt på til at navigere og sejle din båd sikkert. 

I teoriundervisningen lærer du bl.a. om søvejsregler, flydende afmærkninger, fartøjernes lys- og lydsignaler, navigation, brand, sikkerhed til søs, havmiljø og bæredygtighed. Du lærer også at planlægge en længere sejlads i detaljer. 

Under den praktiske sejlads lærer du om sejlbådens opbygning og sejltrim. Desuden træner vi manøvrer i havn og til søs. Sejlads er en fantastisk træning i kommunikation og teamwork. Søsikkerhed er førsteprioritet og du bliver også undervist i “Mand Over Bord”-manøvrer med båden. Undervisningen i praktisk sejlads foregår i vores sikre og velsejlende J/80 eller DS37 sejlbåde. 

I KDY Akademi underviser vi i intensive forløb, hvor du lærer at føre din båd forsvarligt og varetage sikkerheden for fartøj og besætning under alle forhold. Vores målsætning er at give dig sejlerglæde gennem forståelse og viden om rigtigt sømandsskab – ikke blot et hurtigt ”bevis”. Sejlads bliver kun en fornøjelse, hvis alle føler sig trygge ombord. 

Duelighedsbeviset giver dig retten til at føre fartøjer indtil 15 meters længde med ubegrænset motorkraft. 

Kurserne foregår på hverdage eller i weekends i hhv. Rungsted eller Skovshoved. Vælg startdatoen i kalenderen på det kursus du ønsker at deltage i. 

Hverdagskurser 

Duelighedskurset er et 6 dages kursus fra mandag til lørdag i dueligheds teori og praktisk sejlads. Teoriundervisningen foregår som regel om formiddagen og den praktiske sejlads efter frokost. 

Der kan dog forekomme ændringer pga. vejrforholdene på dagen. 

SEPTEMBER 4TH TO 9TH IN RUNGSTED  

This course is in English from Monday to Saturday. Tests for the Certificate of Proficiency in Yachting will be conducted on Saturday

25. TIL 29. SEPTEMBER I RUNGSTED

Mandag til lørdag. Duelighedsprøverne afholdes på den sidste dag om lørdagen.

Det praktiske

BEKLÆDNING 

Hvis du ikke selv har sejlertøj kan du låne redningsvest, sejlerjakke og bukser samt handsker. 

Du skal dog selv medbringe vandtæt fortøj, som giver dig et god fodfæste på båden. Ikke havegummistøvler. Du skal også være opmærksom på at UV-faktoren er højere på vandet. 

PRØVEGEBYR 

Du skal påregne et samlet prøve gebyr på 600-800 kr. Når du har taget begge delprøver (Praktisk sejlads og teoriprøven) kan du desuden bestille et Duelighedsbevis for fritidssejlere mod et gebyr på 150 kr.  

Der er ikke særlige krav til at tage et Duelighedsbevis. Duelighedsbevis for fritidssejlere giver dig adgang til at fortsætte på kurset til Yachtskipper 3. 

LOKATIONER 

Kongelig Dansk Yachtklub – KDY, Rungsted Havn 46, 2960 Rungsted 

Kongelig Dansk Yachtklub – KDY, Skovshoved Havn 5, 2920 Charlottenlund 

OBS! Vi forudsætter minimum 4 deltagere på et hold. Hvis minimum ikke opnås tilbydes du at deltage på et andet hold, eller at få refunderet din indbetaling 

Weekendkurser 

Duelighedskurset afholdes over to weekender fra fredag til søndag.

Teoriundervisningen foregår som regel om formiddagen og den praktiske sejlads efter frokost. 

Der kan dog forekomme ændringer pga. vejrforholdene på dagen.

18. – 20. AUGUST OG 25. – 27. AUGUST I RUNGSTED

Særlige krav for deltagelse i duelighedskursus 

Der er ikke særlige krav til at tage et Duelighedsbevis. Du skal dog være fyldt 16 år for at kunne anende dit bevis til Speedbådssejlads. 

Duelighedsbevis = praktisk sejlads + teori 

Et komplet Duelighedsbevis for fritidssejlere består af både en teoretisk og en praktisk delprøve. Duelighedsbeviset giver dig desuden adgang til at fortsætte på kurset til Yachtskipper 3. 

Hvad består prøverne til et Duelighedsbevis af? 

Til den teoretiske delprøve til Duelighedsbeviset, skal du vise godt kendskab til blandt andet søvejsreglerne, afmærkninger, navigation, brandbekæmpelse, sikkerhed til søs og havmiljø. Fakta prøven afholdes enten online eller som skriftlig prøve uden hjælpemidler. Du skal også fremlægge en sejladsplanlægningsopgave, hvor du planlægger en lidt længere sejlads og anvender en stor del af det pensum, du har været igennem i teoriundervisningen. Fremlæggelsen sker som et 20 minutters operativt interview. 

Under den praktiske duelighedsprøve skal du først give en introduktion til sikkerhedsudstyret på prøvefartøjet. Derefter skal du vise, at du kan manøvrere en båd i havn og til søs med hjælp fra din besætning som du leder. Søsikkerhed er førsteprioritet og du skal blandt andet vise, at du kan lave en “Mand Over Bord”- manøvre med båden. Du skal også vise de knob, du har lært igennem kurset og give en kort introduktion til bådens motor. 

Når du har bestået både den teoretiske- og praktiske delprøve, modtager du dit Duelighedsbevis for fritidssejlere. 

Hvorfor skal man tage et duelighedsbevis? 

Hvis du sejler en fritidsbåd med en længde under 15 meter, er der i Danmark ikke krav om særlig uddannelse eller eksamen (undtagen for speedbåde, hvor det er et lovkrav at tage speedbådsbevis). Det er dog et lovkrav at du kan og respekterer Søvejsreglerne og at du udviser godt sømandsskab under sejladsen. Det er også et krav, at du planlægger enhver sejlads uden for dit eget nærområde. Duelighedsprøven i sejlads for fritidssejlere er en mulighed, du efter eget skøn kan benytte til at øge sikkerhed og fornøjelse til søs.

Et Duelighedsbevis fra før 1. juli 2023 giver også automatisk ret til sejlads med speedbåd. Hvis dit Duelighedsbevis er udstedt efter 1. juli skal du desuden bestille et separat Speedbådsbevis for at kunne sejle speedbåd lovligt.

Efter 1. juli 2023 kan du kun fortsætte på Yachtskipper 3 med et Duelighedsbevis, hvor den praktiske prøve er aflagt som Duelighedsprøve

Jeg har et speedbådsbevis, behøver jeg så et duelighedsbevis?
Efter 1. juli 2023 gælder et speedbådsbevis ikke længere for den praktiske prøve for duelighedsbevis.

Duelighedsprøven omfatter også navigation, som ikke er en del af pensum til speedbådsbeviset. Når du skal sejle sejlbåd, anbefaler vi desuden, at du også tager den praktiske delprøve i sejlbåd. 

Om KDY Akademi

KDY Akademi er en del af Kongelig Dansk Yachtklub – KDY, og drives af professionelle undervisere og passionerede sejlere. Vi udbyder alle lovpligtige sejlerkurser og har derudover en lang række specialudviklet kurser for dig, der ønsker at blive en bedre sejler, lære at sejle kapsejlads, lære at sejle som par eller godt kunne bruge lidt hjælp til at lære din nye båd at kende. Læs mere om alle mulighederne her.

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte kursuschef Christian Jønsson på telefon: 2710 8746 eller akademi@kdy.dk

 

Bliv KDY-medlem

Som KDY medlem sparer du 850 kr. på dette kursus. Bliv medlem af vores fantastiske sejlklub, og få alle fordelene.

Som medlem i KDY får du bl.a.:

  • Alle kurser til fordelagtig KDY medlemspris
  • Mulighed for at sejle i klubbens forskellige både
  • Adgang til KDYs klublokaler i Rungsted, Skovshoved og Tuborg Havn
  • Masser af undervisningstilbud på KDY Akademiog KDYs sejlerskoler i Rungsted og Skovshoved
  • Invitation til KDYs mange aktiviteter gennem hele året

 

Bliv KDY-medlem

Relaterede produkter