KDY’s

Privatlivspolitik

KDY tager din databeskyttelse alvorligt

Beskyttelsen af dit privatliv er meget vigtig for KDY. Vi beder dig derfor læse nedenstående information, der nærmere beskriver, hvilken behandling af dine personlige oplysninger, der finder sted i KDY.

 

Parter og ansvar for behandlingen av dine personoplysninger 

Kongelig Dansk Yachtklub (CVR_nr. 62597119.), med adresse Tuborg Havnepark 15, 2900 Hellerup (efterfølgende benævnt KDY) er personoplysningsansvarlig for behandlingen personoplysninger som sker inden for rammerne af KDY’s klubvirksomhed.

KDY har som formål at gennemføre foreningsaktiviteter og idrætslige aktiviteter i overensstemmelse med klubbens formål jævnfør KDY’s vedtægter (http://kdy.dk/vedtagter.php4).

 

Hvorfor behandler i dine person oplysninger ?

For at KDY skal kunne gennemføre sin foreningsvirksomhed behandles personoplysninger i forbindelse med forskellige formål koblet til KDY’s aktiviteter.

KDY behandler personoplysninger med henblik på at administrere løbende foreningsaktiviteter (f.eks. medlemsaktiviteter, træning, medlemsmøder m.v.), kommunikere med medlemmerne (indkaldelse til aktiviteter, information til frivillige m.v.) samt håndterer medlemsrelaterede transaktioner (medlems-, uddannelses-, trænings-, konkurrence-, havneaktiviteter m.v.).

KDY håndterer personoplysninger i forbindelse med tilmelding til kapsejladser m.v. i forbindelse med gennemførelse af kapsejladser og herefter resultatrapportering samt medieinformation.

KDY håndterer og videregiver ifm. klubbens uddannelser, når dette er relevant, personoplysninger til Dansk Sejlunion eller anden bevisudstedende organisation.

KDY håndterer endvidere personoplysninger mhp. at ansøge om tilskud fra blandt andet Danmarks Idræts-Forbund, Dansk Sejlunion og KDY’s hjemmekommuner, hhv. Gentofte Kommune og Hørsholm Kommune.

KDY er personoplysningsansvarlig for behandlingen af personoplysninger i forbindelse med:

 • Håndtering af medlemskab af klubben
 • Foreningsadministration
 • Administration af bådpladser i havne
 • Deltagelse i klubbens træningsvirksomhed
 • Deltagelse i klubbens kapsejladsaktiviteter
 • Uddannelser arrangeret af klubben
 • Deltagelse i klubbens træningslejre, ture v.
 • Ansøgning om tilskud
 • Statistik og opfølgning
 • Kontakt med medlemmer
 • Besøg på klubbens hjemmesider
 • Publicering af materiale på klubbens hjemmeside og sociale medier

 

Hvem deler vi personoplysninger med ?

Personoplysninger afgives kun til tredjepart i forbindelse med klubbens kommunikationsaktiviteter, herunder udgivelse af magasinet SEJLSPORT, udsendelse af KDY Nyhedsbreve samt administration af hjemmesiden. I alle tilfælde indgås Databehandleraftaler med pågældende virksomheder mhp. sikker behandling af data.

Hvis KDY eventuelt skal dele dine personlige data med tredjelande, bliver du specielt orienteret om dette. Dette kan f.eks. være relevant, når/hvis du bliver tilmeldt til en kapsejlads eller en anden aktivitet i tredjeland.

KDY indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har afgivet disse oplysninger ved registrering, deltagelse i en undersøgelse eller lignende. Her indsamles normalt oplysninger om navn, adresse, postnummer, e-mail, køn, alder, interesser, holdninger og kendskab til forskellige emner. Alene i forbindelse med KDY’s uddannelser registreres og videregives cpr. numre til Dansk Sejlunion eller anden bevisudstedende myndighed.

Personoplysninger bruges til at gennemføre den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til dig og øvrige brugere af KDY’s hjemmeside. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vore produkter, tjenester og teknologier, samt visning af indhold, der er tilpasset dine interesser og hobby.

 

Hvilket retsgrundlag har vi ift. personlig databehandling?

KDY har herefter udarbejdet retsgrundlaget for behandling af personoplysninger, der opstår i foreningens aktiviteter.

 

Formål med håndteringen Lovlig årsag
Håndtering af medlemskab i klubben Aftale
Foreningsadministration Aftale
Håndtering af bådpladser i klubbens havne Aftale
Deltagelse i foreningens træningsvirksomhed Aftale
Deltagelse i foreningens konkurrenceaktivitet Aftale
Sammenfatning af statistik og opfølgning Almen interesse
Uddannelser arrangeret af klubben Almen interesse ved offentlig finansieret uddannelse, ellers samtykke
Deltagelse i foreningens øvrige aktiviteter Aftale
Ansøgning til tilskud Retslig forpligtelse
Kontakt med klubben Interesseafvejning
Besøg på vores hjemmeside Interesseafvejning
Publicering av materiale på hjemmeside og sociale medier Interessevaretagelse og en gang imellem samtykke
Adgangsforbud Retslig forpligtelse
Forstyrrelse og uautoriseret indflydelse Retslig forpligtelse

 

Hvor længe gemmer vi dine personlige oplysninger? 

KDY foretager årligt en vurdering, hvis formålet med behandling af personoplysninger opretholdes. Medmindre formålet med behandling af personoplysninger fortsætter, slettes dataene.

Ved ophør af medlemskab, bådpladsret og lignende slettes oplysningerne med undtagelse af de oplysninger, der er en del af regnskabsmateriale (og skal opbevares i fem år jf. bogføringsloven), kontraktgrundlag vedr. havnepladser og lignende.

 

Du har ret til at få adgang til dine persondata

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data KDY behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og eventuelt i udlandet.

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos KDY, skal du rette henvendelse på kdy@kdy.dk. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted.

Du kan under visse omstændigheder anmode om sletning af data, med undtagelse af oplysninger som indgår i regnskabsmateriale, kontraktgrundlag og tilsvarende.

Du kan til enhver tid udøve dine rettigheder ved at anmode om adgang til og rettelse eller sletning af personlige data, anmode om begrænsning af behandlingen eller indsigelse mod behandlingen. Kontakt klubbens ledelse for at udøve dine rettigheder.

Du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven. Desuden har du ret til at indsende en klage over klubbens behandling af personoplysninger til Datatilsynet.

 

Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge lovgivningen skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

 

Hvis du vil vide mere 

Hvis du har spørgsmål til foreningens personlige databehandling eller ønsker at udøve dine rettigheder, bedes du kontakte klubbens ledelse via kdy@kdy.dk

Sprog / Language