Om KDY

Internationalt samarbejde

KDY’s internationale samarbejde sker blandt andet via medlemskab og tilknytning til tre samarbejder, som omtales herunder. KDY’s ledelse har kontakten hertil, og deltager i de årlige aktiviteter, ligesom samarbejde også gavner vores medlemmer på en række områder:

Duelighedsbevis i teori og praksis for sejlbåd

5-klubberne

Ud over samarbejdet i relation til North America Station, har KDY historisk set haft et tæt og mangeårigt samarbejde med vores nordiske søsterklubber – gruppen “5-klubberne” udgøres af:

  • Göteborgs Kungliga Segel Sällskap (GKSS)
  • Kungliga Svensk Segel Sällskabet (KSSS)
  • Kongelig Dansk Yachtklub (KDY)
  • Kongelig Norsk Seilforening (KNS)
  • Nylänska Jagtklubben (NJK)

Vikingetræffet er et cruising træf som normalt arrangeres hvert fjerde år, af en af de nordiske klubber, hvor alle medlemmer i klubberne er indbudt til at deltage, hvor programmet om mange sociale arrangementer samt også visse sejladsaktiviteter efter arrangørens valg. Det første Vikingetræf blev afholdt i 1980’erne i Stockholm. Senest afholdt KDY det i jubilæumsåret 2016, og det næste afholdes af KSSS i Stockholm til sommer.

Klubbernes daglige ledere har løbende kontakt og erfaringsudveksling, og mødes normalt en gang årligt på skift hos hinanden. Endvidere er der også en stolt tradition for at klubbernes formænd deltager i hinandens markante begivenheder, specielt jubilæer.

Duelighedsbevis i teori og praksis for sejlbåd

International Council of Yacht Clubs (ICOYC)

The Leading Yacht Clubs … Working Together … Sharing Experience 

Denne korte beskrivelse er essensen af ICOYC’s formål, og medlemmer omfatter verdens førende sejlklubber rundt i hele verden. Klubberne samarbejder primært gennem ICOYC’s Commodores Forum, og der er en række medlemsfordele igennem samarbejdet.

ICOYC’s mission er at skabe tættere relationer mellem ledelserne i verdens førende yacht klubber med det formål at udvikle kvaliteten i sejlsporten og andre services for medlemmerne. ICOYC skal også fremme en passende bevidsthed om miljøet og ansvaret over for det. Nuværende mål er:

  • At identificere fælles områder af interesse og interesse blandt medlems klubber og derefter at levere effektive platforme til udveksling af ideer og erfaringer om disse emner
  • At bygge videre på den synergi, der allerede eksisterer mellem medlemsklubber og udvikle nye forbindelser ved brug af nutidige kommunikationsværktøjer og tilrettelæggelse af regelmæssige fora og konferencer
  • At fremme et bredere fællesskab og uformel kommunikation blandt medlemsklubber ved at tilskynde til deltagelse i fælles arrangementer som krydstogter, samlinger, ungdomsudvekslinger, regattaer og sociale aktiviteter

Der er ikke krav om reciprokke aftaler mellem medlemsklubberne, men mange af dem har etableret sådanne aftaler, der specielt gavner klubbens medlemmer, når man rejser rundt i verden.

ICOYC Cruises bliver også afholdt på initiativ af de enkelte klubber, og målet er at vise sejlere fra andre dele af verden nogle af de bedste sejler lokationer i sit hjemland, samt udvikle venskabelige relationer.

Denne sammenslutning af verdens førende sejlklubber blev initieret ved et møde i Vancouver Yacht Club i 2003 og er siden vokset til nu at omfatte i alt 39 klubber fra hele verden. KDY afholdt ICOYC’s Commodore Forum i 150 jubilæumsåret i 2016, og konferencen afholdes normalt hvert andet år, mens der afholdes en Europæisk konference hvert andet år.

Sprog / Language