Kongelig Dansk Yachtklubs sølvmedalje ”For God Styring” er indstiftet ved klubbens 50 års jubilæum i 1916.

Ved jubilæumsregattaen i 1916 tildeltes denne medalje alle præmietagere
Nuværende indehavere af Styremedaljen

Stud.med. Sten Christensen 1960
Stud.med. Søren Hancke 1960
Civilingeniør Niels Markussen 1960
Civilingeniør Ole Gunner Petersen 1960
Stud. polyt. Ole Poulsen 1964
Sergent Henning Wind 1964
Grosserer Hans Albrecht 1966
Fabrikant Henrik Huitfeld (KNS) 1966
Direktør Poul Richard Høj Jensen 1976
Advokat Valdemar Bandolowski 1976
Assistent Erik Hansen 1976
Sejlmager Ib Ussing Andersen 1985
Kristine Roug 1996
Jesper Bank 1999
Jan Møller, 2004
Jørgen Schønherr, 2005
Anders Kæmpe, 2005
Axel Walthersdorph, 2005
Dorte O. Jensen, 2006
Jonas Høgh-Christensen, 2006
Anders Bagger, 2011
Jens Christensen, 2011
Kim Andersen, 2011
Camilla Ulrikkeholm, 2014
Louise Ulrikkeholm, 2014
Trine Palludan, 2014
Joan V. Hansen, 2014
Josefine Boel Rasmussen, 2014
Henrik Jensen, 2022
Niels Gramkov, 2022
Thomas Hartvig, 2022
Henning Lambertsen, 2022
Jeppe Blak-Lunddal, 2022

 

Vedtægter for Styremedaljen

1. Kongelig Dansk Yachtklubs sølvmedalje ”For God Styring” er indstiftet ved klubbens 50 års jubilæum i 1916.

2. Styremedaljens forside viser i højt relief et brystbillede af Kong Christian X iført klubbens uniform. Uden om billedet står følgende tekst: Kong Christian X af Danmark, KDY’s Æresformand. På medaljens bagside ses langs kanten en laurbærkrans, som forneden slutter i et skjold med klubbens bomærke; på midten står i relief: ”For God Styring”.

3. Styremedaljen kan tildeles alle, der efter klubbens skøn, ved sejlsportslig indsats har gjort sig fortjent til særlig anerkendelse.

4. Indstillinger om tildeling af Styremedaljen kan fremsættes til bestyrelsen af et bestyrelsesmedlem eller forelægges bestyrelsen skriftligt af mindst 3 medlemmer.

5. Indstillinger skal behandles på et møde inden for bestyrelsen, og tildelingen kræver, at mindst 6 bestyrelsesmedlemmer er for forslaget. Bestyrelsen kan ikke afkræves begrundelse for et eventuelt afslag.

6. Overrækkelse af Styremedaljen skal efter omstændighederne ske under passende festlige former.

Sprog / Language