Kongelig Dansk Yachtklubs Fortjenstmedalje

Kongelig Dansk Yachtklubs Fortjenstmedalje i guld er indstiftet i anledning af Hans Majestæt Kong Christian d. X’s 60 års fødselsdag den 26. september 1930.

 

Fortjenstmedaljen er siden 1930 tildelt følgende:

Hans Majestæt Kong Christian X 1930-1947
Kammerjunker A. Lindholm 1931-1934
Kommandør P.E. Saabye 1935-1955
Bagermester Valdemar Nielsen 1935-1949
Grosserer Kaj Schjørring 1941-1953
Grosserer J. Schmidt 1941-1942
Arkitekt Gerhard Rønne 1941-1955
Apoteker Niels Benzon 1948-1975
Fabrikant Paul Elvstrøm 1956-2016
Direktør S. Bøgelund-Jensen 1958-1982
Direktør Wm. Vett 1959-1962
Direktør Ole Berntsen 1964-1996
Grosserer Tage Peetz 1966-1989
Civilingeniør Erik Dugdale 1969-1992
Generalsekretær Eyvind Peetz 1991-2020
Statsautoriseret revisor David Holm 2007
Hans Kongelige Højhed Prins Henrik 2016-2018

 

Vedtægter for fortjenstmedaljen i guld
Sidst revideret april 1973

 

1. Kongelig Dansk Yachtklubs fortjenstmedalje i guld er indstiftet i anledning af Hans Majestæt Kong Christian d. X’s 60 års fødselsdag den 26. september 1930.

2. Medaljens forside viser i højt relief et brystbillede af Kong Christian X iført klubbens uniform. Uden om billedet står følgende tekst: Kong Christian X af Danmark, KDY’s Æresformand. På medaljens bagside ses langs kanten en løvkrans, som forneden slutter i et skjold med klubbens bomærke, på midten står i relief: ”Kongelig Dansk Yachtklub. Fortjenstmedalje”.

3. Medaljen kan tildeles medlemmer af KDY, som i så høj grad har virket for sejlsportens trivsel og fremgang og gjort klubben så store tjenester, at han eller hun kan anses for værdig til særlig taknemmelighed og påskønnelse fra klubbens side.

4. Forslag om tildeling af medaljen fremsættes over for bestyrelsen af et bestyrelsesmedlem eller ved skriftligt motiveret forslag fra mindst 6 medlemmer.
Bestyrelsen afgør ved hemmelig afstemning, om forslaget skal nyde fremme. Mindst 3/4 af bestyrelsens medlemmer skal stemme for forslaget.
Spørgsmål om tildeling af Fortjenstmedaljen kan ikke diskuteres af en generalforsamling.

5. Fortjenstmedaljen forbliver KDY’s ejendom. Ved dødsfald bedes de pårørende underrette KDY og returnere medaljen.

6. Overrækkelse af Fortjenstmedaljen foregår ved en festlig sammenkomst i klubben eller ved anden passende lejlighed.

Sprog / Language