Kongelig Dansk Yachtklubs ærestegn Honoris Causa er indstiftet i 1933.

Nuværende indehavere af Ærestegnet

HM Kong Konstantin 1966
HM Dronning Anne Marie 1966
HM Kong Harald V 1966
HM Dronning Margrethe II 1966
HM Kong Juan Carlos I Borbon 1971
HM Dronning Sophia 1971
HKH Kronprins Frederik 1986
Direktør Eggert Benzon 1968
Grosserer Eyvind Peetz 1974
Sejlmager Poul Richard Høj Jensen 1976
Civilingeniør Ole Borch 1980
Afdelingstandlæge Mogens Wæver 1983
Direktør Birger Sommerfeldt 1993
Fru Else-Marie Sommerfeldt 1993
Fru Susanne Sahmel Valeur-Jensen 1995
Direktør Mogens Brinks 1995
Statsautoriseret revisor David Holm 1997
Grosserer Klavs Olsen, 1999
Direktør H.C. Hansen, 2003
Ingeniør Jørgen Ring, 2004
Fru Lena Brinks, 2004
Direktør Klaus L. Münter, 2005
Sven Hillerup Hansen, 2006
Vibeke Jonsen, 2008
Victor Greulich, 2011
Ted Gräslund, 2012
Kisser Schnakenburg, 2012
Flemming Ipsen, 2014
Allan Hugo Vøgg, 2016
Steen Genders, 2016
Lars Ive, 2019

 

Vedtægter for ærestegnet Honoris Causa

1. Kongelig Dansk Yachtklubs ærestegn Honoris Causa, som er indstiftet i 1933, består af et hvidt emaljeskjold med klubbens bomærke. Foran skjoldet ses et blåt bånd i emalje med ordene: Kongelig Dansk Yachtklub. Øverst i skjoldet står teksten: HONORIS CAUSA.

2. Honoris Causa kan tildeles medlemmer af KDY, som over en periode har ydet en ekstraordinær indsats til gavn for klubben og dens arbejde eller udmærket sig ved fremragende sejlsportsresultater under klubbens stander.

3. Indstillinger om tildeling af Honoris Causa kan fremsættes til bestyrelsen af et bestyrelsesmedlem eller forelægges bestyrelsen skriftligt af mindst 3 medlemmer.

4. Indstillinger skal behandles på et bestyrelsesmøde, og tildeling kræver, at mindst 6 bestyrelsesmedlemmer er for forslaget. Bestyrelsen kan ikke afkræves begrundelse for et eventuelt afslag.

Sprog / Language