KDY’s

Generalforsamling

Jævnfør KDY vedtægter Paragraf 11.4 skal valgkomitéen senest 1 oktober på klubbens hjemmeside og ved fremlæggelse på klubbens sekretariat offentliggøre hvilke valg, der skal foretages på klubbens ordinære generalforsamling den 18 januar 2024.

Bestyrelsen indstiller følgende:

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg og villig til genvalg:  Peter Midtgaard, Peter Lübeck

Ole Larsen udtræder automatisk efter 6 år iflg. gældende regler. Philip Christiani udtræder før tid. 

Der skal foretages valg af 1-2 nye bestyrelsesmedlemmer.

Valg af Valgkomité:

Formand Lars Ive udtræder.  

Der skal foretages valg af et nyt medlem. Ny formand er automatisk Jørgen Thorsell.

Indstilling af kandidater:

Jævnfør vedtægterne kan klubbens medlemmer inden 15. oktober skriftligt meddele deres kandidatforslag til Valgkomitéen, men kan også direkte forelægge kandidatforslag til generalforsamlingen, dog skal indstillinger til valg ske skriftligt senest 1. november, jf. vedtægternes § 7.3. og under hensyn til 11.7 b.

Med venlig hilsen

Valgkomitéen 

Referater af klubbens seneste generalforsamlinger

Sprog / Language