Mindeord Kisser Schnakenburg

Kisser Schnakenburg har strøget flaget for sidste gang.

Nekrolog af Nicolai Lassen & David Holm

Familien Schnakenburg er livslange legender i Rungsted Havn, helt tilbage da det var en lille ”ø-havn”. Anlagt et godt stykke fra kysten, forbundet med kysten med en lang dæmning.

Kisser Schnakenburg, blev gennem sit lange sejlerliv en legende, som vil gå over i klubbens historie som en af de største. Den lille dame, altid klar i spyttet – også parat til at tage konflikten – når det var vejen frem. Om nogen har Kisser Schnakenburg ydet en frivillig indsats som har styrket både sejlsporten generelt – i Kongelig Dansk Yachtklub i særdeleshed, hvor Kisser i alle årene har været en drivende kraft.

Sejler karrieren startede i den lokale Rungsted Kyst Sejlklub, da Kisser mødte sit livs Louis. Rungsted Kyst Sejlklub kom i flere perioder i økonomiske vanskeligheder og endte med at gå konkurs. For at sikre fortsættelsen af sejlklubbens mange aktiviteter for sine medlemmer, blev det med kreditorernes hjælp besluttet at Rungsted Kyst Sejlklub i 2002 endte med at blive overtaget af Kongelig Dansk Yachtklub.

Og det er jo ingen hemmelighed, at Louis Schnakenborg var modstander af denne løsning, så der var ofte ophedede diskussioner i cockpittet. Men Kisser ville bare sejlsporten det bedste, og tog derfor sine kampe med stor succes. Det var voldsom høj sø der skulle navigeres i. Jeg modtog mange gode råd, og megen assistance fra Kisser og den tidligere formand for Rungsted Kyst Sejlklub, Niels Peter Munk, (Anne Sofie Munk-Hansen fader) for at sikre en for sejlsporten god fusion mellem Kongelig Dansk Yachtklub og Rungsted Kyst Sejlklub under meget svære vilkår, mindes David Holm – tidligere Kongelig Dansk Yachtklub formand (2003 – 2007) og ildsjæl i klubben gennem snart 50 år.

Om nogen gik Kisser Schnakenburg ind i arbejdet med at forene de 2 klubbers kultur og styrke fællesskabet. For sin enorme og altid loyale indsats fik Kisser Schnakenburg i 2004 Ærestegnet af 1973, og den fineste klubhæder i 2012 med tildelingen af Honoris Causa.

Gennem mange år har Kisser været en klassisk frontfigur blandt de frivillige i Kongelig Dansk Yachtklub. Kisser har altid ydet en fantastisk indsats på kapsejladsbaner i hendes RIB gummibåd som frivillig og været super aktiv frem til sæsonstart 2022. Desuden har Kisser været aktiv og siddet med i flere udvalg.

Kisser var den første kvindelige formand for en af Dansk Sejlunions 13 kredse, og fik dermed en plads i Dansk Sejlunions Hovedbestyrelse i 8 år. Blev frontfiguren omkring opgaven at styrke kvinders engagement i sejlsporten. Et projekt der bakket op af Danmarks Idræts-Forbund. Overskriften var Kissers helt egen: ”Kvinder – kan, tør og vil”. Kisser modtog i 1995 DS Ærestegn for sin store indsats for og dansk sejlsport.

Resultaterne kan ses i dag, hvor mange kvinder er aktive i sejlklubberne over hele Danmark. At byde Anne Sofie Munk Hansen velkommen på Kongelig Dansk Yachtklubs formandspost i 2023 var en stor glæde for ”kvinde krigeren” Kisser.

I de sidste mange år har Kisser taget ansvaret for Kongelig Dansk Yachtklub ´s omfattende flagskabe i klubhuset i Rungsted. Dagligt sørgede Kisser for at alle de mange flag, både signalflag og nationalflag inklusive Dannebrog, lå klar til brug nøje afstemt og altid i orden og med strenge regler til brugere om tilbagelevering.

Da Kisser var barn og boede med sine forældre lige op ad Hellerup Havn, ville hun gerne lære at sejle. Oprindeligt blev hun nægtet medlemskab af Hellerup Sejlklub, da hun var barn, fordi hun var pige. Dengang måtte piger hellere ikke være medlemmer af Hellerup Sejlklub. Hun havde mange diskussioner med Store P, fordi hun mente det var dybt urimeligt. Derfor lærte hun først rigtigt at sejle, da hun mødte hendes mand Louis. Hendes bror sneg dog Kisser ud i juniorbådene, så hun kunne styre båden, mens han hyggede sig med sine sejlervenner.

Siger man først Kisser, siger man også Louis, hendes livsledsager og ægtefælle som sejlede bort i 2012. Sammen har de haft livet på havnen, i sejlklubben og ude på vandet, i alle tænkelige sammenhænge.  På kapsejladsbanerne sejlede de næsten altid de 2 alene. Louis på roret og Kisser tog sig af resten. Selv i en høj alder hev de flotte topplaceringer hjem, når de mange Aphroditer 101 dystede til aftenkapsejladser i Rungsted.

Ægteparret havde et 25-årigt langt forhold til klassen og i mange år med Kisser som formand. Ofte sejlede enten Kisser eller Louis også helt alene tursejlads i deres Aphrodite.

Man kan ikke nævne Kisser uden at sige en aktiv i Knarr sejler tilbage i 1966, da Kongelig Dansk Yachtklub afviklende sit 100-års jubilæum. Det blev starten på et tæt og livslangt venskab til Knud Wibroe, ophavsmanden til klassens International Knarr Championship.

På kapsejladsbanerne i Knarr klassen gjorde Kisser og Louis det også godt tilbage i tresserne og halvfjerdserne, med en IKC titel som toppen i 1973. Til Knarr sommerstævnet i 2003, der blev afholdt i Præstø, blev det til et flot 5. plads. Så Kisser har været en af de rigtig mange erfarne Knarr sejlere.

Til den årlige KDY Old Boys dag, altid afviklet den sidste torsdag i august måned var Kisser aktiv til det sidste. Så sent som 2022 var hun på vinderholdet.

Kisser blev medlem af Kongelig Dansk Yachtklub i november 1963. Så efter næsten 60 aktive år måtte Kisser i vinteren 2022 modvilligt meddele, at nogen måtte tage over for hende, da alderen tyngede og desværre ikke længere havde kræfter til sit mangeårige frivillige erhverv i Kongelig Dansk Yachtklub. Som hun sagde i sin afsked: ”Det er en fornøjelse at se Dannebrog på vores flotte mast”.

Nu er Kisser sejlet herfra og ud på det store kryds – op til Louis.

Ære være Kisser Schnakenburgs minde

Født 10. maj 1938 – død 30. januar 2024.

Sprog / Language