Kurser & Certifikater

Yachtskipper 1

Yachtskipper 1

Yachtskipper 1 er det sidste skridt i fritidssejlernes kompetencegivende uddannelser. Hvor Yachtskipper 3’eren er målrettet mod, at gøre en i stand til at sejle sikkert i Nordeuropa, så er Yachtskipper 1’eren målrettet mod at du skal kunne sejle sikkert i hele verden. Uddannelsen fokuserer specielt på de kompetencer der er nødvendige for at kunne krydse oceaner. Er du klar når storcirkelkortet bliver trukket frem? Undervisningen følger Dansk Yachtunions uddannelsesplan for Yachtskipper af 1. grad. Uddannelsen har fokus på oceansejlads og vil derfor gennemgå følgende emner:

 • Sejladsplanlægning
 • Astronomisk og terrestrisk navigation
 • Stabilitetsforhold
 • Meteorologi og ruteplanlægning
 • Sømandskab
 • Tekniske hjælpemidler

Hovedparten af pensum dækkes af Yachtskipperbogen

Alt pensummet dækkes på kursusdagene gennem præsentationer. Det fulde pensum er derfor ikke strengt taget nødvendigt at skaffe sig.

Den komplette litteraturliste er dog følgende:

 • Holland, Niels (2016). ”Sejladsplanlægning – Tidevand & Astronomisk Navigation”. Weilbach
 • Holland, Niels (2014). ”Terrestrisk Navigation”. Weilbach
 • Rosendahl, Leif (2012). ”Sømandskab og Kommunikation for Yachtskippere”. Weilbach
 • Jensen, Carsten & Nielsen, Steen (2011). ”De Internationale Søvejsregler”. Weilbach
 • Hundahl, Mette (2016). ”Vejret på Vandet”. Det Blå Forlag
 • Kirk, Ulrik (1998). ”Førstehjælp for Sejlere”. Weilbach

Du tilegner dig stoffet ved at forberede dig til kursusdagene i henhold til kursusplanen, arbejde med stoffet på kursusdagene og fortsat bearbejde din forståelse efter kursusdagene.

På kursusdagene gennemgår underviseren stoffet. Arbejdet med stoffet består i at diskutere emnerne. Derudover løser vi konkrete opgaver i pensum. Særligt i forbindelse med astronomisk navigation, sømandskab og sejladsplanlægning.

Praktisk info

Holdstørrelse

Vi har maksimalt 12 deltagere på vores hold, da vi ønsker, at alle deltagere får mest muligt ud af undervisningen.

Kursusdage

Kurset vil strække sig over to weekender med en fri weekend ind imellem. Programmet for weekenderne er følgende.

Den 1. weekend mødes vi:
Fredag fra 16:00 til 21:00
Lørdag og søndag fra 9:00 til 17:00

Den 2. weekend
Fredag fra 16:00 til 21:00
Lørdag og søndag fra 9:00 til 17:00

Sted

Kongelig Dansk Yachtklubs klublokaler

Rungsted Havn 46

2960 Rungsted Kyst

Hvis du kommer i bil, er det muligt at parkere gratis.

Undervisningsmateriale

Bølgedahl stiller det nødvendige opgavemateriale og de nødvendige opslagsværker til rådighed, så du har mulighed for at forberede dig mellem kursusdagene. Du kan også låne kurslineal og passer med hjem mod et depositum på 400 kr.

Til den astronomiske navigation kræver det, at du har et Funders stedlinjekort. Det kan købes hos Weilbach for 70 kr. her. Du skal desuden købe et storcirkelkort. Dette kan også købes hos Weilbach for 66 kr. her.

Underviser

Henrik K. B. Dahl underviser på alle hold hos BølgeDahl. Henrik startede sin sejladskarriere i en optimistjolle og har siden da sejlet i det meste, der kan flyde. Henrik har undervist i sejlads i 7 år og har gennem tiden undervist mere end 1700 elever i Speedbådscertifikat, Duelighedsbevis, Yachtskipper 3, Yachtskipper 1 og Duelighed i motorpasning.

Henrik er uddannet maskiningeniør fra DTU, så der bliver ikke sprunget over på de tekniske detaljer i stoffet. Henrik er en meget dedikeret underviser, og han lægger stor vægt på at formidle stoffet pædagogisk. Henriks store erfaring på havet gør, at undervisningen ikke blot er teoretisk, men hele tiden kobles til praksis.

Forplejning

Der vil blive serveret god kaffe og the. Du skal selv medbringe mad.

Pris

Kurset koster kr. 5.999,-

Prøve

Afprøvning sker i henhold til Dansk Yachtunions uddannelsesplan

Eleverne skal i løbet af kurset udarbejde en projektopgave i planlægning/udførelse af en oceansejlads, hvori de demonstrerer deres viden om Yachtskipper 1-stoffet. Projektopgaven afleveres til censoren en uge inden eksamen. Eksamenen tager udgangspunkt i projektopgaven, som eksaminanden skal forsvare.

Prøvegebyr

Prøven afholdes af DYU’s censorer. Du kan læse mere om deres prøvegebyr ved at klikke nedenfor.

Prøvegebyret er 900 kr. pr. elev. Beløbet betales på prøvedagen. Ved færre end tre tilmeldinger til den samme prøve kan censoren kræve yderligere 200 kr.

Læs mere

Mere information

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte kursusansvarlig Christian Jønsson på telefon 2710 8746 eller akademi@kdy.dk

KDY Akademi værdier

KDY Akademi drives af passionerede sejlere.

Bliv KDY-medlem

Sprog / Language