KDY Aftenmatch 2020
 
 
 

ShipShape Aftenmatch for kølbåde 2020

Ris og Ros møde tirsdag den. 22. september 19:30

Tina er klar med en varm ret klokken 18 (husk tilmelding her:)

Programmet er:

  • Velkomst
  • Sæsonen der gik - kort beretning.
  • AM i tal mv.
  • Ris og ros fra deltagerne.
  • Præmieoverrækkelse til seriedeltagere samt lodtrækningspræmier til fremmødte deltagere.
  • Eventuelt

 

 

 

 

 

 

 

Opdateret tekst på denne forside:
ShipShape Aftenmatch 2020 bliver fra den 4. august til 15. september 2020.

ShipShape Aftenmatch sejladserne er planlagt fra den 4. august til 15. september 2020.  Der er planlagt 3 starter, med 1. start kl 18.30.

Tilmedling via Tilmeldingsmodul under Aktiviteter på hjemmesiden inden den 2. august 2020 kl 20.00.

Årets præmiesponsor er: ShipShape

Der arrangeres ikke separate sejladser for J80-både i denne serie.
 
Sejladserne kan starte denne dato, hvis forsamlingsgrænsen på det tidspunkt er hævet til 100 personer eller flere. Det baseres på Dansk Sejlunions holdning, at forsamlingsgrænsen i relation til kapsejladser gælder for antallet af personer i en start, der er adskilt fra en forudgående og/eller en efterfølgende start med et tidsinterval på 5 minutter.
Se Dansk Sejlunion: Dansk Sejlunions holdning til sejlsport og corona.
Der åbnes for tilmelding til aftenmatchernes august/september-serie den 26. juni i forventning om, at forsamlingsgrænsen på 100 personer træder i kraft den 8. juli og måske hæves yderligere den 8. august.

Menupunkterne i venstre side fører til forskellige oplysninger og tilmeldingsskemaer.
 
”INDBYDELSE”  viser information om de planlagte sejladsers tidsplaner, deltagelseskrav, deltagergebyr og regler.
”TILMELDING” indeholder skema for tilmelding til sejladsserien og skema til betaling. Tilmelding kan alternativt ske i bureauet på sejladsdagen.
”DELTAGERE” viser en liste over deltagere, som er tilmeldt via denne hjemmeside.
”BESTEMMELSER” viser de gældende Sejladsbestemmelser.
"TILLÆG SI for J80" viser sejladsbestemmelser for J80 - Summer Cup
”RESULTATER” viser resultater af de gennemførte sejladser, men med forbehold for senere ændringer, som følge af eventuelle protestbehandlinger.
”FÆLLESSPISNING”  giver aktuel information om tilmelding til Fællesspisning.
”VEJRET LIGE NU” viser til hver en tid vejret lokalt i Rungsted.

Vi glæder os til at se mange både på vandet hver tirsdag aften.