J70 klubbåde til Corinthian Worlds 2024

Vil du deltage i Corinthian Worlds i KDY’s J/70’ere?

Den 1. juni byder KDY 135 besætninger velkomne til VM – et VM der udelukkende er for amatører. Har du lyst til at deltage kan du læse herunder, hvordan du kan få fingrene i en af KDY’s J/70’ere.

KDY har tilmeldt de J/70’ere vi har i klubben og vil fordele dem blandt klubbens medlemmer. Du kan deltage på følgende vilkår:

 1. Alle ombord skal være medlem af KDY
 2. Alle ombord skal være kategori 1 sejlere i World Sailing’s ’The Sailor Categorisation System’. Læs mere her: 2021 Regulations (Clean) (sailing.org) 
 3. Alle ombord skal være en del af KDY’s ’Sejl-Selv’ ordning i J/70

Eller:

 1. Den tildelte båd lejes specifikt til stævnet og den forudgående træning.
 2. Som minimum skal skipper deltage i informationsmøde den 11. januar kl 19.00 i ’Basen’ i Skovshoved, hvor bådene fordeles eller der aftales dato for et udtagelsesstævne til fordeling af bådene.

Alle deltagere skal være opmærksomme på følgende ang. KDY’s J/70ere:

 • Medlemmer der er aktive i KDY’s J/70 træning og vintertræning har førsteret til en båd.
 • Der er en selvrisiko på 7500 kr. der lægges i depositum inden VM starter og som betales tilbage, når stævnet er afsluttet, hvis ikke der har været skade.
 • Bådene er IKKE udstyret med kapsejladssejl – besætningen skal således selv anskaffe fuld sejlgarderobe.
 • Bådene er bundmalede.
 • Bådenes stand er kategoriseret til almindelig klub brug. Besætningen skal forvente at klargøre båden til kapsejladslignende forhold på egen hånd. KDY’s vedligeholdelseskonto dækker klargøring til almindelig stand, dog med nyt tovværk til stævnet. Ønsker man andre blokke, andet tovværk eller på anden måde at optimere båden er det for egen regning.
 • Besætningen har kun eneret på den tildelte båd under stævnet. I tiden op til stævnet sejler KDY’s øvrige medlemmer i båden. Det forventes at båden er i drift alle hverdagsaftener med medlemsaktiviteter.
 • KDY kan tage båden ud af drift i weekender i forbindelse med klargøring til VM i det omfang besætningen ønsker dette. Det er besætningen der selv står for optagning og isætning.
 • Såfremt besætningen ønsker at lave speed job på bådens bund er dette tilladt såfremt den bundmales igen efter VM. I den periode der er op til VM hvor båden ligger uden bundmaling, er det besætningens ansvar at renholde bunden, så den fartmæssigt lever op til de øvrige af klubbens J/70’ere.

Ønsker man at søge sponsorater til en VM kampagne i klubbens både, skal man tage fat i KDY’s sponsoransvarlige Mark Flindt, mfi@kdy.dk, så vi sikrer at der tages hensyn til KDY’s øvrige sponsorforpligtigelser. Mark kan hjælpe med tips og tricks, men selve sponsorjagten står man selv for.

Send en ansøgning til Ann-Marie Mohr på amm@kdy.dk senest 31. december 2023, hvis du vil have en båd. Ansøgningen skal indeholde navnene på hele besætningen.

Sprog / Language