Indmeldelse

Bliv medlem

Vi glæder os til at byde dig velkommen i Kongelig Dansk Yacthklub    Medlemsbetingelser

    Anmodning om optagelse sker skriftligt til klubben ved 2 proponenter, der er medlemmer af klubben og har været medlem i mindst 2 år. Dog skal der ikke ske proponering ved optagelse af et medlem under 18 år.

    Navnene på et proponeret medlem og proponenterne skal snarest offentliggøres på klubbens hjemmeside og ved fremlæggelse i klubbens sekretariat. Indtil 14 dage efter denne offentliggørelse kan ethvert medlem indgive skriftlig indsigelse til bestyrelsen mod vedkommendes optagelse i klubben. Bestyrelsen afgør derefter – om fornødent ved hemmelig afstemning – om optagelse kan finde sted. Er der flertal mod optagelsen, underrettes proponenterne om, at indmeldelsen ikke kan finde sted.

    Derudover accepteres Kongelig Dansk Yachtklubs samlede vedtægter samt betingelser for brugen af Mentoclub.

    Sprog / Language