august 30, 2021

Tekst test – Tender Tour 2021 – 100 år fejres på Holmen

”Fornyeligt er jeg kommet i besiddelse af nogle 100 år gamle KDY-årbøger, og her viser det sig, at man dengang, for 100 år siden faktisk etablerede et motorbådsudvalg.”

Læs artiklen i magasinet: ”Kongelig Dansk Yachtklub” nr. 1/2021.

Motorbådsudvalget anno 2021 i KDY gerne bruge denne anledning til at fejre 100 året for disse pionerer, deres visioner og sejlads med motor i klubben. Samtidig booster vi genstarten af det nye udvalg med et særligt unikt arrangement.

Tendertour 2021:

Ideen er, at vi samles i vores både (HUSK: Både sejl og motor er velkomne) lørdag eftermiddag ved Marinestation København på Holmen. Rammerne er fantastiske, du bliver vidne til en søfartsmæssig spændende historie og de færreste sejlere har været der.

Lørdag d. 18. september eftermiddag samles vi og besøger vi den gamle mastekran, Peder Skram, Sehested og Sælen 😉, nu når muligheden er det. Om aftenen hygger vi os med grill middag og sammenkomster i bådene, men ikke nogen vild fest. Undervejs vil vi lægge solen i køjen og ser Rigets Flag tages ned på Batteri Sixtus i masser af røg og brag fra kanonen.

Søndag d. 19. september sætter vi vores RIP – gummibåde (Tendere – deraf navnet på arrangementet) i vandet og sejler stille og samlet mod syd i Københavns Havn, og med egen guide der fortæller over VHF radio om hvad vi ser på turen. Har du ikke en RIB Gummibåd / Tender, er du stadig velkommen og gæst på en af de sejlende tendere. Eneste krav: Du medbringer dit gode humør.

På turen mod syd sejler vi ind i alle kroge af Amager-siden inklusiv Chr. Havn og standser for frokost i Valby Sejlklub ned ved slusen. På turen tilbage sker det samme bare på Sjællandssiden. Og vi slutter af med lige at samles på Holmen til en ”præmie uddeling”, da der vil være en konkurrence – hvor I skal holde øjne og øre åbne – undervejs. Herefter slutter arrangementet. Vi rydder op efter os, og sejler stille og roligt hjem.

På gensyn

Peter Midtgaard,

KDY Motorbådsudvalget (formand) / Telefon: 25 26 46 82

 

Vedr.: 😉 Økonomi pr. hoved – skipper og gast:

Lørdag 150 kr. GT og grill, der betales ikke havnepenge

Søndag 150 kr. Frokost i Valby Sejlklub og ”Sejl nu hjem” drink

Peder Skram, Sehested og Sælen er en selvejende institution, så vil du ombord betaler du selv entre.

 

Sprog / Language