januar 3, 2023

Cruising kalender

KDY arrangementer og ture 2024

11. januar Klubhuset i Rungsted kl. 18:30.

Foredrag v/ Columbus Marine, Splejsning af moderne tovværk, gas- installationer, sikkerhed.

Pris per deltager kr. 115,- inklusive let traktement.

2. marts Klubhuset i Rungsted kl 18:30

Foredrag om Spækhuggerne/Orcaer v/ Hanne Strager

Pris per deltager kr. 115,- inklusive let traktement.

24 – 26 maj Forårstur til bl.a. Dragør.

Hyggeligt samvær og gode oplevelser. Nærmere program følger.

Alle medlemmer er velkomne , sejl- og motorbåde.-28

22-28 juli KDY sommertur.

Vi mødes i Bogense d. 22. juli og programmet vil omfatte besøg til Kolding og afslutning i Assens. Det endelige program kommer på KDY hjemmesiden. Alle er velkomne for både sejl og motorbåde.

7-8 september sensommertur og krebsekallas.

Detaljeret program kommer på KDY hjemmesiden sæt kryds i kalenderen.

Har i spørgsmål så tag kontakt til Cruisingudvalget.

Tilmelding og betaling i Mentoclub

Sprog / Language