KDY

Medlemspriser

Årskontingent/senior (fra 1.10.20-30.9.21)
Indtrædelsesgebyr for voksne 1/3 af årskontingentet – 665 kr.
 1.995 kr.
Ægtefælle     665 kr.
Under 30 år/studerende  1.330 kr.
Danmark uden for Amager og Sjælland  1.330 kr.
Pensionist over 65 år og 25 års uafbrudt medlemskab  1.330 kr.
Familiemedlemsskab. Ved 2 voksne samt 1 barns medlemsskab giver 50% rabat på efterfølgende barn/børn.
KDY kontingent opkræves aug./sept. for medlemsåret 1.10 – 30.9.
Tillæg til kontingent:
KDY har ligeledes nogle afdelinger eller aktiviteter, hvor der opkræves tillæg til kontingenter.
Det er muligt at tilmelde sig PBS betaling for Sejlsports Akademi ontingentet.
Talentcenter medlemskabet følger kalenderåret og opkræves 15. januar.
Bådpark:
Sejl selv i J80, DS37, J/70 (1 bådtype)  2.050 kr.
Sejl selv i J80, DS37, J/70 (pr. yderligere bådtype)  1.025 kr.
Adgang til Waszp Rungsted (månedspris, minimum 6mdr.) 800 kr.
Årsleasing af egen Waszp (månedspris, minimum 12mdr.) 1.000 kr.
Onsdagssejlaser i Skovshoved (pr. gang) 50 kr.
Under 19 år. Sejl selv i  J80, DS37, J/70 (1 bådtype) 1.530 kr.
Under 19 år. Sejl selv i J80, DS37, J/70 (pr. yderligere bådtype) 760 kr.
Under 19 år. Onsdagssejlaser i Skovshoved (pr. gang) 25 kr.
Sejlerskole:
Kapsejlsuddannelse Kap 1 og Kap 2  3.075 kr.
Dueligheds/fortsættersejlads  2.460 kr.
Internation Sailingschool 2.460 kr.
Ungdomscenter Skovshoved:
Ungdom uddannelsesgebyr (opkræves 1. februar og 1. august á 2 rater på 650 kr) 1.330 kr.
Ungdomscenter Rungsted: 

Uddannelsesgebyr (opkræves 1. februar og 1. august 2 rater på 650 kr)

Leje 29’er sommersæson

Leje optimist sommersæson
Leje Opti Opstarts jolle sommersæson
Leje Feva XL sommersæson
1.330 kr.

1.530 kr.

 1.015 kr.
    510 kr.
    760 kr.
Talentcenter Rungsted:
Talentcenter medlemskab pr. sejler
 3.000 kr.
Talentcenter kapsejladspakke  3.500 kr.
Rykkergebyr ved for sen betaling 100 kr.

 

Tilmeld dig Betalingsservice:

Benyt meget gerne Betalingsservice via netbank ved indbetaling af medlemskontingent eller andre ydelser hos KDY. Det kræver blot, at du går ind på din netbank og tilmelder dig betalingsservice. Det gøres ved at indtaste:

BS-kreditirnummer:

01723359

Debitorgruppe:

00001

Kundenummer, debitornummer eller hvad det hedder i de forskellige banksystemer, er dit medlemsnummer, som er angivet på seneste opkrævningsfaktura.

Husk iøvrigt

at du har mulighed for at samle familiens opkrævninger på en faktura og en opkrævning. Også det forenkler processen for både medlemmerne og for klubbens sekretariat. Det kræver blot, at du meddeler dette på en mail til kdy@kdy.dk hvor du oplyser hvilke medlemmer, der skal med på samme opkrævning.

Betalingsservice er på en gang en vinder for dig og din klub.

Sprog / Language