Betingelser

Fortrydelses- og reklamationspligt
Hvis leverancen er i uoverensstemmelse med den medfølgende faktura, skal køber reklamere senest 14 dage efter modtagelse. Man har som køber 2 års reklamtionsret.  Køberen har 14 dage til at meddele KDY at de fortryder købet og herefter 14 dage til at sende den retur.

Fejl og mangler
For at påberåbe at en vare lider af fejl eller mangler, skal fejlen/manglen anmeldes til KDY straks den er opdaget. Køber skal beskrive hvad fejlen/manglen består i, og på forlangende vise hvordan fejlen/manglen er forekommende. KDY er kun ansvarlig for fejl og mangler, der forekommer indenfor 1 år efter salgstidspunktet.

KDY’s mangelansvar
Hvis det leverede ikke lever op til det aftalte og forudsat, at ovenstående er opfyldt, har KDY berettiget og forpligtet sig til indenfor rimelig tid at foretage omlevering, afhjælpe manglen eller give køber et forholdsmæssigt nedslag i prisen således, at manglen må anses for at være endeligt afhjulpet.
Køber er kun berettiget til at hæve aftalen om køb af den pågældende vare, hvis KDY ikke har afhjulpet fejlen/manglen jf. ovenstående, og KDY har modtaget skriftlige meddelelse herom og minimum 30 arbejdsdage er forløbet.

Retunering af en vare bekostes af køber og skal ske inden for 14 dage fra modtagelsen af varen. Forsendelsesomkostninger returneres ikke.

KDY’s ansvar omfatter ikke fejl forårsaget af normal slitage.

Produktansvar
KDY er produktansvarlig i henhold til gældende lovgivning herom, men påtager sig ikke yderligere ansvar, end hvad der følger af loven. Ethvert ikke lovbestemt produktansvar udviklet i henhold til dansk retspraksis om erstatning er derfor frabedt.

Betaling/levering

Betaling
Du kan betale med Dankort. Der kan forekomme et gebyr til forsendelse. Størrelsen varierer afhængig af forsendelsestype, efter postvæsenets tariffer.
Straks efter bestilling og evt. betaling over Internettet vil du modtage en ordrebekræftigelse via e-mail.

Levering
Levering anses for sket, så snart varen er udleveret fra KDYs lager til enten fragtmand eller Postdanmark. www.kdy.dk, påtager sig ikke noget ansvar for produktets stand efter transport eller transportens længde.
KDY vil for så vidt det er muligt levere den købte varer inden for 8-10 dage efter købet.

Sikkerhed
Sikkerheden vedr. betaling over nettet, er i de senere år blevet kraftigt forbedret, og befinder sig i dag på et langt højere sikkerhedsniveau, end for blot 1-2 år siden. Der findes grundlæggende to betalingssystemer; SET og SSL. SSL-standarden er den mest brugte/udbredte betalingsstandard, og også den surf-shop.dk benytter sig af.

Hvad er SSL?
SSL (Secure Socket Layer) er en sikkerhedsprotokol, der er designet af Netscape Communications. Ved hjælp af kryptering giver SSL mulighed for: Sikring af kommunikationsflowet mellem en kortindehaveren og en Internetforretningen, verifikation af sælgers identitet, hemmeligholdelse af data mellem køber og sælger og sikring af, at data ikke kan ændres mellem køber og sælger.

Betalingsansvar
Ansvars forholdene er de samme som i den fysiske verden. Har kortindehaveren optrådt uforsvarligt (fx vidergivet oplysninger om kortnummer), kan denne selv komme til at hæfte for beløbet. Dog ikke udover kundens alm. selvrisiko (normalt 1200,-).
Når du betaler med kort, er det således sikkert at indtaste kortnummer og udløbsdato. Også kortoplysningerne sendes nemlig krypteret, og videresendes efterfølgende til din bank. Desuden garanterer PBS for betalingen, så du aldrig bliver holdt ansvarlig for falske eller svigagtige betalinger på ribers.dk. Hvis uheldet er ude, og en anden misbruger dit kort, er det enten din bank eller surf-shop.dk, der kommer til at dække beløbet.

Læs meget mere om sikkerhed og adfærd på nettet hos på Forbrugerstyrelsens hjemmeside www.fs.dk eller hos e-handelsfonden www.e-handelsfonden.dk.

Garanti

Følgende garantibetingelser er gældende for leverancer fra KDY

Garanti
Vi henholder os til dansk købelov. Så husk at gemme fakturaen, i tilfælde af der skulle opstå problemer.

Returret
Vi giver ikke penge retur, men bytter gerne til en anden vare.
Hvis størrelsen ikke passer, så bytter vi gerne til en anden størrelse – med mindre der er personlig brodering som navn/bådnavn. Så kan vi selvsagt ikke bytte varen.

Sprog / Language