Clean Regattas

Clean Regattas KDY, Kongelig Dansk Yachtklub på Sjælland

De seks udvalgte verdensmål

For at sikre fokus og derved målbare resultater indenfor de udvalgte Verdensmål har KDY startet processen med at arrangere kapsejladser, som følger de retningslinjer som er fastsat af den internationale organisation ”Sailors for the Sea” under  “Clean Regatta” certificeringssystem.

“Clean Regatta” opstiller 20 mål i fem hovedkategorier, som alle har emner, der er at finde i de seks udvalgte Verdensmål.

De fem hovedkategorier i “Clean Regatta” er eliminering af engangs-genstande, lokalt engagement, ansvarlig affaldshåndtering, miljømæssig ansvarlighed og ”green boating”, som betyder, at der passes på vandet og naturen.

Her referer “Clean Regatta” til at det estimeres at der udledes fra land over 8 milliader kilo plastik i havet om året.

Kapsejlads, Skipper

Clean Regatta har siden 2006 haft 2.600 stævner

“Clean Regatta” har siden 2006 har haft 2.600 stævner tilmeldt fra over 40 lande som inkluderer internatonale mesterskaber, Kieler Woche etc. som er blevet tilmeldt for registrering og certificering.

“Clean Regatta’s” guide understreger at opgaven for at opnå certificering har mange elementer og det for hver kapsejlads således kræver et lokalt team-work for at opnå den ønskede anerkendelse.

Resultaterne for de bæredygtige tiltag bliver bedømt, og stævner bliver klassificeret efter i hvor høj grad afviklingen lever op til målene, hvor KDY naturligvis sætter målet højt.

Sprog / Language