KDY

Bæredygtighed

KDY X-mas Match Cup

Omtanke for de næste generationer

Bæredygtighed har stor værdi for KDY, fordi vi har omtanke for de kommende generationer. KDY har derfor et Bæredygtighedsudvalg, som arbejder med at skabe bæredygtig udvikling i KDY. Resultater der sikrer en generel og langsigtet adfærdsændring, så alle KDY-medlemmer viser den nødvendige respekt for havet, miljøet og sejlsporten. KDY Bæredygtighedsudvalg sørger også for, at KDY arbejder med FN’s verdensmål for bæredygtighed med særligt fokus på nedenstående 6 verdensmål ud af 17 verdensmål:

 • Sundhed og trivsel – fokus på sejlads og friluftsliv
 • Uddannelse gennem fokus på ungdom og kurser med bl.a KDY Summer Camps og KDY Akademi
 • Ansvarligt forbrug og produktion, hvor der planlægges at inkludere ”grønt brændstof” til kapsejladser samt undervisning i ansvarlig motorbåds-sejlads
 • Livet i havet, hvor der arbejdes med guidelines fra ”green boating”
 • Livet på land som inkluderer oprydning af plastik på og i havnen.
 • Partnerskaber for handling, hvor der etableres samarbejder med havn og kommune
https://kdy.dk/wp-content/uploads/2021/03/årsrapport-bg-1.jpeg
Clean Regetta

Bæredygtige tiltag belønnes

Clean Regetta er én af de konkrete bæredygtige aktiviteter, som KDY tager del i. Det betyder, at vores stævner følger de retningslinjer, som er fastsat af den internationale organisation Sailors for the Sea og som siden 2006 har haft 2.600 stævner tilmeldt fra over 40 lande.
Alle bæredygtige tiltag omkring vores stævner bliver bedømt, og bliver efterfølgende klassificeret efter i hvor høj grad afviklingen lever op til målene.

Bæredygtighedsudvalgets vision er, at resultater som skabes på den korte bane, sikrer en general langsigtet adfærdsændring således, at alle sejlere fremover tænker bæredygtighed og viser den nødvendige respekt for havet, havnen og sejlsporten.

Cruising solnedgang KDY, Kongelig Dansk Yachtklub på Sjælland

Bæredygtighed

KDY har udvidet sit Bæredygtighedsudvalg som i dag tæller fem medlemmer plus en aktiv deltagelse af KDYs administrerende direktør Anders Myralf.

Elitesejlerne Christian Peter Stephensen Lübeck og Lin Ea Cenholt Christiansen, som er udtaget til at repræsentere Danmark til OL 2021 i Nacra klassen, er ambassadører for KDY Bæredygtighedsudvalg.

https://kdy.dk/wp-content/uploads/2021/03/Rectangle-10-1.jpg

Bæredygtighedsudvalgets 6 af FN’s 17 Verdensmål

Bæredygtighedsudvalget vil fortsat fokusere på 6 af FN’s 17 Verdensmål for bæredygtighed som guide for bæredygtighedstiltaget. De 6 punkter inkluderer:

 1. Sundhed og trivsel, hvor vi fokusere på sejlads og friluftsliv.
 2. Uddannelse, gennem fokus på ungdom og kurser med bla KDY Summer Camps og Akademi.
 3. Ansvarligt forbrug og produktion, hvor der planlægges at inkludere ”grønt brændstof” til kapsejladser samt undervisning i ansvarlig motorbåds-sejlads.
 4. Livet i havet hvor vi arbejder med guidelines fra ”green boating”.
 5. Livet på land som inkluderer oprydning af plastik på og i havnen.
 6. Partnerskaber for handling, hvor vi etablerer samarbejder med havn og kommune.
Sprog / Language