KDY Aftenmatch 2019
 
 
 

ShipShape Aftenmatch for kølbåde 2019

Kongelig Dansk Yachtklub byder velkommen til Aftenmatch 2019, hvor årets præmiesponsor er: ShipShape

Som de forrige år foregår sejladserne for J-80 på en separat ”Kort bane”. Alle andre både sejler på ”Lang bane”.

Nyhed på ”Lang bane”

  • Sidst i juni er der to tirsdage med 2 korte sejladser pr. aften. Informationsflowet, der gives over VHF radio i tidsrummet omkring starterne, bliver mere detaljeret så alle kan være med.
  • Fartøjer, som ikke har DH-målebrev/klassebevis, kan deltage i en ”Prøvesæson” på begrænsede vilkår.

Menupunkterne i venstre side fører til forskellige oplysninger og tilmeldingsskemaer.

”INDBYDELSE” viser information om de planlagte sejladsers tidsplaner, deltagelseskrav, deltagergebyr og regler.

”TILMELDING” indeholder skema for tilmelding til sejladsserien og skema til betaling. Tilmelding kan alternativt ske i bureauet sejladsdagen.

”DELTAGERE” viser en liste over deltagere, som er tilmeldt via denne hjemmeside.

”BESTEMMELSER” viser de gældende Sejladsbestemmelser.

”RESULTATER” viser resultater af de gennemførte sejladser, men med forbehold for senere ændringer, som følge af eventuelle protestbehandlinger.

”FÆLLESSPISNING” giver aktuel information om tilmelding til Fællesspisning.

”VEJRET LIGE NU” viser til hver en tid vejret lokalt i Rungsted.

Vi glæder os til at se mange både på vandet hver tirsdag aften.

God dyst på vandet!